>>> galerija <<<  
   
  >>> slike >>> rad s tkaninama  
 
 
   
   
   
   
         
  >>> kombinirane tehnike; slike i slike od tkanine  
 
 
   
   
   
   
         
 
copyright © 2008-2009 galerija Ljerka sva prava pridržana
 
 
 
 
         
 
www.in-webartdesign.com slika rad na tkanini